TUIT.CAT

https://tuit.cat/

tuit.cat s'ha creat com a servei gratuït per facilitar l'escriptura d'URLs llargues, i tan sols s'ha d'usar per URL actualment vàlides.

Totes les URL introduïdes en aquest servei poden ser inspeccionades per assegurar-ne la legitimitat i evitar problemes de bloqueig per software o actes maliciosos.

Està prohibit l'ús d'aquest servei per spamming o propòsits il·legals i qualsevol ús d'aquesta mena ocasionarà l'anul·lació de l'enllaç i podria ser informat a tots els ISP relacionats així com a les agències de govern pertinents.

Aquest servei es proporciona "TAL QUAL" sense cap garantia de cap mena.