TUIT.CAT

Escrigui l'adreça URL que vol escurçar:

Termes d'ús:

tuit.cat s'ha creat com a servei gratuït per facilitar l'escriptura d'URLs llargues, i tan sols s'ha d'usar per URL actualment vàlides.

Està prohibit l'ús d'aquest servei per spamming o propòsits il·legals i qualsevol ús d'aquesta mena ocasionarà l'anul·lació de l'enllaç i podria ser informat a tots els ISP relacionats així com a les agències de govern pertinents.

Aquest servei es proporciona "TAL QUAL" sense cap garantia de cap mena.

57604 enllaços en la base de dades. | © MasterGuru 2010-2020